Catégorie :

Dossier TPS: Marco Rubio, sénateur républicain a fait dépôt d’un projet de loi visant à prolonger le TPS

  Ayant un délai qui doit prendre fin ce lundi 22 juillet pour régulariser leur situation temporaire aux États-Unis d’Amérique Continuer la lecture

Publicités
Publié le 

NAACP Depoze yon Plent nan Tribinal Kont DHS Dèske li Elimine TPS pou Ayisyen yo

WASHINGTON —  NAACP, prensipal òganizasyon kominotè nan peyi Etazini, depozeyon plent ki amande yon pwosè ki deja ap dewoule nan tribinal kont DepatmanSekirite Enteryè Etazini poutèt desizyon l ki te mete fen nan Estati PwoteksyonTanporè ki gen ti non ann angle TPS pou imigran ayisyen. Fanm Ayisyen pou RefijyeAyisyen (HWHR) ak Asosyasyon Avoka Ayisyen (HLA) antre kò yo nan pwosè a. Reprezantan gwoup yo ki depoze plent la se Fon NAACP pou Defans Legal akEdikasyon, Inc. Plent la eksplike ke Depatman Sekirite Enteryè ki gen ti non DHS, Ansyen SekretèDHS Elaine C. Duke, ak aktyèl Sekretè DHS Kirstjen Nielson, te pran aksyongouvènmantal ki baze sou move kalkil e sou diskriminasyon, kote yo pa bay imigranayisyen yo dwa pou yo jwenn pwoteksyon lalwa ak pwoteksyon egal ke 5èm Amandman konstitisyon an ba yo. Pwosè a fè konnen DHS Continuer la lecture

Publié le